Tại sao tôi học kiến trúc?

Chắc hẳn mỗi ai khi chọn học kiến trúc đều có một lý do của riêng mình. Và vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ nên sẽ có rất nhiều lý do khác nhau, không cái nào như cái nào. Thế nên một người chỉ có một mỗi cái lý do ban đầu ấy… Continue reading Tại sao tôi học kiến trúc?

Advertisements