Trích “Thư gửi các bạn học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ

Đây là những lời mình đọc được trong sách “Bước đầu học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Quyển này xuất bản đã lâu nhưng những gì ông viết khiến mình rất tâm đắc, lo rằng những lời… Continue reading Trích “Thư gửi các bạn học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ

Advertisements