Hãy yêu mọi sự xung quanh

Tên thợ hỏi
Làm sao để cảm nhận được mọi sự hằng ngày?
Ngươi có nhớ
Những khi ngươi gặp một bông hoa đẹp
Hay một ùm cỏ dại
Hoặc một tán cây ngang đường
O một con trâu ngoài đồng
Ngươi nhẹ nhàng chạm vào nó
Thấy nó đang thực sự tồn tại, ngay đây
Và cả thời gian nó hiện diện  nơi cõi này
Chúng vẫn luôn có đấy
Và ngươi cũng thấy ngươi cũng như vậy
Cũng tồn tại, cũng có đấy
Đó là sự kết nối
Mà kết nối nghĩa là cảm nhận rồi
Nên hãy yêu thương mọi sự chung quanh ngươi
Thả mình ra để cho chúng đến
Cả đồ vật vô tri lẫn sinh linh đang sống
Và ngươi sẽ thấy mỗi ngày của mình
Là thực sự tồn tại.

Advertisements

Tên Thợ cầu cứu Bậc cao minh

Thưa thầy con đã cố gắng luyện tập
Nhưng bỗng một ngày tâm con chợt không yên
Và con chẳng thể làm gì nữa
Xin thầy an tâm cho con.
Thứ nhất, để ta nói cho ngươi
Trên đời không sự gì chắc chắn
Mọi thứ chỉ xảy ra, mọi sự chỉ là đến
Quan trọng là
Ngươi có đối mặt với nó hay chưa
Với tâm trí tự do, đón chào
Không thù hằn hay bác bỏ
Phải rộng mở mà đón nó đến
Rồi thoải mái cho nó đi
Vì mọi sự là vô thường, mọi thứ là tương đối
Ngươi phải thấy được cái đạo của chúng
Điều này ta đã nói rồi.
Thứ hai, chả có cái tâm nào cả
Ngươi tự tạo ra nói đó thôi
Ngươi phải tự mình nhìn ra điều đó.
Nhưng con đã cố và không thể thấy gì.
Vì ngươi không thực sự làm việc đó
Làm mà như không làm
Do ảo lấn át cả thực
Ngươi phải mở to mắt mà thấy cái thực trước
Xem thực hư mọi sự đang như thế nào
Hãy về với cái hiện tại của ngươi
Ngồi yên trong cô độc và tĩnh lặng
Xong xem lại mọi việc ngươi làm
Cả trong suy nghĩ lẫn hành động
Ngươi đang đối mặt hay trốn tránh
Cái thực tại, cái sự xảy ra, cái biến ấy
Xem lại cho thật sâu
Để mà thực nhìn ra được chúng
Xem ngươi đã lạc đạo đến chứng nào
Mà từ đó
Tự ngươi hãy biết phải làm gì
Mà quay lại với cái đạo của ngươi
Hãy nhớ, ngươi chỉ đang trốn tránh
Một cái sự gì đó
Ngươi hãy cố mà nhìn cho ra.
Thưa, cõi đời vạn sự làm con bối rối.
Ngươi phải biết tự mình tìm ra
Gạt hết mọi sự qua một bên
Mở mắt ngươi ra mà nhìn sự thật
Không để mê muội bởi mọi lời
Và nhớ, không có chân lý nào hết
Để chúng đến và cho chúng đi
Chỉ đừng bao giờ dừng lại
Cuối cùng, luôn nhớ, không trốn tránh
Trốn chỉ dành cho kẻ nhát
Kẻ đối mặt là kẻ giữ được đạo
Hãy quan sát mọi việc ngươi làm
Làm với tâm thế thiện chí đối mặt
Thế ngươi không chỉ giữ được đạo
Mà còn làm đạo thêm sáng rõ.
Ta đã nói những gì cần nói
Ngươi phải tự mình nghiệm ra mà thực hành.