Viết tiếp Cái Hàm Súc Mênh Mông của Ngôn Ngữ Việt Nam

Trước hết tôi phải thật lòng cúi thân bái phục cụ Nguyễn Du, người Việt có tính Việt nhất tôi biết nắm được tiếng Việt trong lòng bàn tay và đã hội tụ lại nó nơi đầu bút để thành hình đại thi phẩm Truyện Kiều. Tiếp đến phải thán phục ông Phạm Công Thiện… Continue reading Viết tiếp Cái Hàm Súc Mênh Mông của Ngôn Ngữ Việt Nam

Advertisements

Trích “Thư gửi các bạn học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ

Đây là những lời mình đọc được trong sách “Bước đầu học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ giảng viên trường Cao đẳng Mỹ thuật (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Quyển này xuất bản đã lâu nhưng những gì ông viết khiến mình rất tâm đắc, lo rằng những lời… Continue reading Trích “Thư gửi các bạn học vẽ” của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ