Thiền và Thiết kế

Tôi đã muốn viết về vấn đề này từ lâu nhưng phải đợi đến ngày hôm nay, trong tình trạng vừa nộp bài ngày hôm qua và trải qua hai cái đồ án, một cái có và một cái không có quan niệm trên, một cái phải nói là thành công và một cái phải… Continue reading Thiền và Thiết kế

Advertisements

Tại sao tôi học kiến trúc?

Chắc hẳn mỗi ai khi chọn học kiến trúc đều có một lý do của riêng mình. Và vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ nên sẽ có rất nhiều lý do khác nhau, không cái nào như cái nào. Thế nên một người chỉ có một mỗi cái lý do ban đầu ấy… Continue reading Tại sao tôi học kiến trúc?