“Rick và Morty” là cái gì?

Nhất thiết là hoạt hình Hoạt hình là cái không thể bàn tới, không thể giải, diễn gì được. Người ta có thể diễn tả một người chân tay mỏng như cây tăm mà không gây chướng mắt bằng hoạt hình. Thì có lẽ muốn diễn tả một nhân vật hoạt hình như vậy, thì … Đọc tiếp “Rick và Morty” là cái gì?

Advertisements

2001: A Space Odyssey – Ẩn ý của cảnh “Khúc Xương Bay”

Số là gần đây tôi có xem được một cảnh thuộc phim trên, tôi gọi nó là cảnh "khúc xương bay". Chưa viết về phim ảnh bao giờ nên tiện đây có cảnh phim khiến mình tâm đắc thì tội gì mà không viết ra. Đoạn phim gọi là "khúc xương bay này" đơn giản … Đọc tiếp 2001: A Space Odyssey – Ẩn ý của cảnh “Khúc Xương Bay”