Hỏi con kiến

- Này con kiến, lắm khi ta đang uống Coca-Cola chưa xong mà bọn ngươi đã bu đầy lon nước, hôm nay ta để dở lon Pepsi cả ngày, sao chẳng đứa nào trong bọn ngươi đến uống? - Vì Coca-Cola cho bọn tôi một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, đầy năng động và… Continue reading Hỏi con kiến

Advertisements

Trái cây không tự tử?

Trái nào cũng phải mọc trên cây. Trái nào trên cây thì cũng phải đến lúc rụng. Trái nào cũng phải mang hạt. Nguyên nhân chính: Có trái tự mình cho mình nốc sạch toi loi cái ly sầu trần thế cây trái nên tự làm rụng mình để vãn hồi cái sự vụ buồn… Continue reading Trái cây không tự tử?

Tại sao Son Goku thắng? (Vài nhận định về sách Thiên Long Thất Ngọc)

Tôn Ngộ Không Son Goku thắng vì bản chất chàng lai rai chịu chơi. Với chàng, chỉ có tiến về phía trước, trở nên mạnh hơn, là tất cả. Ngoài ra, chàng từ khước hết. Chàng từ khước công lao cứu thế, chàng từ khước phú quý vinh quang. Là người có biết bao thứ… Continue reading Tại sao Son Goku thắng? (Vài nhận định về sách Thiên Long Thất Ngọc)

Nhưng mất quê hương…

Những thiết vọng thần diệu của Hoelderlin giữa huyền án trầm lặng của Hy lạp cổ thượng: Nhưng bạn bè của tôi hiện giờ ở đâu? Hoelderlin đã hỏi bi đát như thế, từ trăm năm trước. Heidegger cũng đã lặp lại câu hỏi bi đát của Hoelderlin: "Những bạn bè đã đi về đâu… Continue reading Nhưng mất quê hương…

Chúc 8/3 sư mẫu

Những việc sư mẫu làm suốt cuộc đời quả thật từ bi chẳng thể đo đếm được. Việc sư mẫu đẻ ra được sư phụ đười ươi cũng thiệt là vô tiền khoáng hậu, không thể nghĩ bàn ở trong thế giới này. Tháng này có hai ngày, một là ngày mừng cho phụ nữ,… Continue reading Chúc 8/3 sư mẫu

Không còn gì khác ngoài

Nhảy nhót. Cái giai thoại của một bài nhạc Hip-hop là thứ luôn đưa người nghe từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhạc nhiên đó đi từ bài nhạc này đến bài nhạc nọ. Người ta lại còn ngạc nhiên về chính sự ngạc nhiên ấy. Ngạc nhiên vì được nhảy từ hết… Continue reading Không còn gì khác ngoài

Phép xử lý TRẦM CẢM

1. Cái bạn gọi là "trầm cảm" là một thứ không có thật, vì bạn và người khác thấy cái đang thấy có vẻ giống cái "trầm cảm" mà người ta hay gọi là "trầm cảm", nên gọi là "trầm cảm". Không nên như thế vì sẽ gây sự tự hiểu lầm tai hại. Ngưng… Continue reading Phép xử lý TRẦM CẢM