Thơ cảm ơn Heidegger

  một năm nghe tiếng hư vô tồn lưu để đó cho xô lạc lầm ngẫm đi ngẫm lại chữ sein xem lui xem tới cho tràn zeit tuôn cho mệnh cho tính điên cuồng tự sa tự vẫn abgrund lặng thầm nào sau ba tiếng trầm ngâm tính thể chân lý sâu thâm một đời… Continue reading Thơ cảm ơn Heidegger

Advertisements

Hoa Cúc Dại Trắng

Ngủ quên ở mộng tồn lưu Độc cô xô bức cầu cứu linh ngài Rằng em sinh ở Gòn Sài Rằng nhà em ở còn mãi Tân Bình Bỗng tôi bước đến thình lình Em ơi em hỡi chúng mình cùng đi Em rằng tôi nói sao kì? Hoa còn cúc trắng, theo chi bận… Continue reading Hoa Cúc Dại Trắng