Tên Thợ cầu cứu Bậc cao minh

Thưa thầy con đã cố gắng luyện tập Nhưng bỗng một ngày tâm con chợt không yên Và con chẳng thể làm gì nữa Xin thầy an tâm cho con. Thứ nhất, để ta nói cho ngươi Trên đời không sự gì chắc chắn Mọi thứ chỉ xảy ra, mọi sự chỉ là đến Quan… Continue reading Tên Thợ cầu cứu Bậc cao minh

Advertisements

Đối thoại giữa một bậc cao minh và tên thợ khờ dại

Đồ vật sử dụng phản ánh cách sinh hoạt Sinh họat như thế nào? Tử tế hơn, thanh cao hơn, nghệ thuật hơn Nói tóm lại là "đẹp" hơn Tại sao? Vì tâm hồn người dùng nay đã khác Khác thế nào? Nó được đánh thức Nó cảm nhận được cái đẹp Từ đồ vật đến mọi sự xung quanh Nó thấy được linh… Continue reading Đối thoại giữa một bậc cao minh và tên thợ khờ dại